Mikä on FCC-sertifiointi?

uutiset

Mikä on FCC-sertifiointi?

dutrgf (1)

FCC-sertifiointi

① rooliFCC-sertifiointion varmistaa, että elektroniset laitteet eivät häiritse muita laitteita käytön aikana, mikä varmistaa yleisen turvallisuuden ja edut.

② FCC:n käsite: FCC, joka tunnetaan myös nimellä Federal Communications Commission, on Yhdysvaltain liittohallituksen riippumaton virasto.Se vastaa langattoman viestinnän, televiestinnän, lähetystoiminnan ja kaapelitelevision säätelystä ja hallinnasta Yhdysvalloissa.FCC perustettiin vuonna 1934, ja sen tavoitteena on edistää ja ylläpitää radioviestinnän tehokasta hallintaa, taajuuksien järkevää allokointia ja elektronisten laitteiden vaatimustenmukaisuutta.Itsenäisenä toimielimenä FCC on oikeudellisesti riippumaton muista valtion virastoista täyttääkseen paremmin velvollisuutensa ja tehtävänsä.

③ FCC:n tehtävä: FCC:n tehtävänä on turvata yleinen etu, ylläpitää Yhdysvaltojen viestintäinfrastruktuuria sekä edistää innovointia ja kehitystä tieto- ja viestintätekniikassa.Tämän tehtävän toteuttamiseksi FCC on vastuussa asiaankuuluvien määräysten, käytäntöjen ja määräysten laatimisesta ja täytäntöönpanosta viestintäpalvelujen ja -laitteiden laadun, luotettavuuden ja vaatimustenmukaisuuden varmistamiseksi.Viestintäalaa sääntelemällä FCC on sitoutunut turvaamaan yleiset edut, suojelemaan kuluttajien oikeuksia ja edistämään viestintäinfrastruktuurin kehittämistä valtakunnallisesti.

④ FCC:n tehtävät: Yhdysvaltain viestintävirastona FCC:llä on useita tärkeitä tehtäviä:

1. Taajuuksien hallinta: FCC on vastuussa radiotaajuusresurssien hallinnasta ja allokoinnista niiden järkevän ja tehokkaan käytön varmistamiseksi.Taajuus on langattoman viestinnän perusta, joka edellyttää kohtuullista allokointia ja hallintaa eri viestintäpalvelujen ja -laitteiden tarpeiden täyttämiseksi sekä spektrihäiriöiden ja konfliktien ehkäisemiseksi.2. Televiestinnän sääntely: FCC säätelee televiestintäpalvelujen tarjoajia varmistaakseen, että heidän palvelut ovat oikeudenmukaisia, luotettavia ja kohtuuhintaisia.FCC laatii säännöt ja käytännöt kilpailun edistämiseksi, kuluttajien oikeuksien suojelemiseksi sekä liittyvien palvelujen laadun ja vaatimustenmukaisuuden valvomiseksi ja tarkistamiseksi.

3. Laitteiden vaatimustenmukaisuus: FCC edellyttää, että Yhdysvaltojen markkinoilla myytävien radiolaitteiden on noudatettava tiettyjä teknisiä standardeja ja vaatimuksia.FCC-sertifiointi varmistaa laitteiden yhteensopivuuden normaaleissa käyttöolosuhteissa laitteiden välisten häiriöiden vähentämiseksi ja käyttäjien ja ympäristön turvallisuuden suojelemiseksi.

4. Yleisradio- ja kaapelitelevisiosäännöstö: FCC säätelee lähetys- ja kaapelitelevisioalaa varmistaakseen lähetyssisällön monimuotoisuuden, kaapeli-TV-lähetysten sisällön lisensoinnin ja pääsyn noudattamisen sekä muut näkökohdat.

FCC-sertifiointi on pakollinen EMC-sertifikaatti Yhdysvalloissa, ja se on tarkoitettu pääasiassa elektroniikka- ja sähkötuotteille taajuudella 9KHz - 3000GHz.Sisältö kattaa erilaisia ​​näkökohtia, kuten radio-, viestintä-, erityisesti radiohäiriökysymykset langattomissa viestintälaitteissa ja -järjestelmissä, mukaan lukien radiohäiriörajat ja mittausmenetelmät sekä sertifiointijärjestelmät ja organisaation hallintajärjestelmät.Tarkoituksena on varmistaa, että elektroniset laitteet eivät aiheuta häiriöitä muille elektronisille laitteille ja että ne täyttävät Yhdysvaltain lakien ja määräysten vaatimukset.

FCC-sertifioinnin tarkoitus on, että kaikkien Yhdysvaltojen markkinoille tuotujen, myytyjen tai toimitettujen elektronisten laitteiden on täytettävä FCC-sertifiointivaatimukset, muuten niitä pidetään laittomina tuotteina.Tuomitaan seuraamuksia, kuten sakkoja, tavaran takavarikointia tai myyntikieltoa.

dutrgf (2)

FCC-sertifioinnin hinta

FCC:n määräysten alaiset tuotteet, kuten henkilökohtaiset tietokoneet, CD-soittimet, kopiokoneet, radiot, faksit, videopelikonsolit, elektroniset lelut, televisiot ja mikroaaltouunit.Nämä tuotteet on jaettu kahteen luokkaan käytön perusteella: luokka A ja luokka B. Luokka A viittaa kaupallisiin tai teollisiin tarkoituksiin, kun taas luokka B viittaa kotitaloustarkoituksiin.FCC:llä on luokan B tuotteille tiukemmat määräykset, ja rajoitukset ovat alhaisemmat kuin luokan A. Useimpien elektroniikka- ja sähkötuotteiden päästandardit ovat FCC Part 15 ja FCC Part 18.

dutrgf (3)

FCC-testaus


Postitusaika: 16.5.2024