Mitä CE-sertifiointi tarkoittaa?

uutiset

Mitä CE-sertifiointi tarkoittaa?

asd (1)

1. Mikä onCE-sertifiointi?

CE-sertifiointi on "päävaatimus", joka muodostaa eurooppalaisen direktiivin ytimen.Euroopan yhteisön 7. toukokuuta 1985 antamassa päätöslauselmassa (85/C136/01) uusista teknisen yhteensovittamisen menetelmistä ja standardeista "päävaatimus", jota on käytettävä direktiivin kehittämisen ja täytäntöönpanon päämääränä, sisältää erityinen merkitys eli se rajoittuu perusturvallisuusvaatimuksiin, jotka eivät vaaranna ihmisten, eläinten tai tavaroiden turvallisuutta, eikä yleisiin laatuvaatimuksiin.Harmonisoitu direktiivi määrittelee vain päävaatimukset, ja yleiset direktiivin vaatimukset ovat standardin tehtävä.

2.Mitä CE-kirjain tarkoittaa?

EU-markkinoilla CE-merkki on pakollinen sertifiointimerkki.Olipa kyseessä EU:n sisäisten yritysten valmistama tuote tai muissa maissa tuotettuja tuotteita, jotta se voisi liikkua vapaasti EU:n markkinoilla, siihen on kiinnitettävä CE-merkki, joka osoittaa, että tuote täyttää EU:n perusvaatimukset. EU:n "Uudet teknisen koordinoinnin ja standardoinnin menetelmät" -direktiivi.Tämä on EU-lainsäädännön pakollinen vaatimus tuotteille.

3.Mitä CE-merkintä tarkoittaa?

CE-merkinnän merkitys on käyttää CE-lyhennettä symbolina, joka osoittaa, että CE-merkillä varustettu tuote on asiaankuuluvien eurooppalaisten direktiivien olennaisten vaatimusten mukainen, ja varmistaa, että tuote on läpäissyt vastaavat vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyt ja valmistajan vaatimustenmukaisuusvakuutus, josta tulee todella passi, jotta tuote voidaan päästää Euroopan yhteisön markkinoille myyntiin.

Teollisuustuotteita, jotka direktiivin mukaan on merkittävä CE-merkillä, ei saa saattaa markkinoille ilman CE-merkkiä.CE-merkillä jo merkityt ja markkinoille tulevat tuotteet on määrättävä poistettavaksi markkinoilta, jos ne eivät täytä turvallisuusvaatimuksia.Jos he edelleen rikkovat direktiivin CE-merkintää koskevia säännöksiä, heidän pääsyä EU:n markkinoille rajoitetaan tai kielletään tai heidät pakotetaan vetäytymään markkinoilta.

CE-merkki ei ole laatumerkki, vaan merkki, joka ilmaisee, että tuote on eurooppalaisten turvallisuutta, terveyttä, ympäristönsuojelua ja hygieniaa koskevien standardien ja direktiivien mukainen. Kaikkien Euroopan unionissa myytävien tuotteiden on oltava pakollisia CE-merkinnällä

4. Mikä on CE-sertifioinnin soveltamisala?

Sekä Euroopan unioni (EU) että Euroopan talousalueeseen (ETA) kuuluvat ETA-maat tarvitsevat CE-merkinnän.Tammikuussa 2013 EU:ssa on 27 jäsenmaata, kolme Euroopan vapaakauppaliiton (EFTA) jäsenmaata ja Türkiye, puoliksi EU-maa.

asd (2)

CE testaus


Postitusaika: 21.5.2024