Mikä on CE-sertifioinnin merkitys?

uutiset

Mikä on CE-sertifioinnin merkitys?

CE-sertifiointi hinta

1. Miksi hakeaCE-sertifiointi?
CE-sertifiointi tarjoaa yhtenäiset tekniset spesifikaatiot eri maiden tuotteiden kaupalle Euroopan markkinoilla, mikä yksinkertaistaa kaupankäyntimenettelyjä.Kaikille Euroopan unionin tai Euroopan vapaakauppa-alueen jäsenmaista tuleville tuotteille on suoritettava CE-sertifiointi ja CE-merkki.Siksi CE-sertifiointi on passi tuotteille päästä Euroopan unionin ja Euroopan vapaakauppa-alueen maiden markkinoille.
CE-sertifiointi osoittaa, että tuote on täyttänyt EU-direktiiveissä määritellyt turvallisuusvaatimukset;Se on yritysten sitoutumista kuluttajille, mikä lisää heidän luottamustaan ​​tuotteeseen;CE-merkityt tuotteet vähentävät myyntiriskiä Euroopan markkinoilla.Näitä riskejä ovat mm.
① Riski tulla pidätetyksi ja tulla tullin tutkittavaksi;
② Riski, että markkinavalvontavirastot joutuvat tutkimaan ja käsittelemään;
③ Riski joutua ikäisensä syytteeseen kilpailutarkoituksiin.

2. Mitä CE-merkintä tarkoittaa?
CE-lyhenteiden käyttö symboleina osoittaa, että CE-merkillä varustetut tuotteet täyttävät asiaankuuluvien EU-direktiivien olennaiset vaatimukset, ja sitä käytetään vahvistamaan, että tuote on läpäissyt vastaavat vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyt ja valmistajan vaatimustenmukaisuusvakuutuksen, ja siitä tulee todella passi tuotteen saaminen Euroopan yhteisön markkinoille myyntiin.
Teollisuustuotteita, jotka direktiivin mukaan on merkittävä CE-merkillä, ei saa saattaa markkinoille ilman CE-merkkiä.CE-merkillä jo merkityt ja markkinoille tulevat tuotteet on määrättävä poistettavaksi markkinoilta, jos ne eivät täytä turvallisuusvaatimuksia.Jos he edelleen rikkovat direktiivin CE-merkintää koskevia säännöksiä, heidän pääsyä EU:n markkinoille rajoitetaan tai kielletään tai heidät pakotetaan vetäytymään markkinoilta.
CE-merkki ei ole laatumerkki, vaan merkki, joka ilmaisee, että tuote täyttää eurooppalaiset turvallisuutta, terveyttä, ympäristönsuojelua ja hygieniaa koskevat standardit ja direktiivit.
3. Mitä hyötyä on CE-sertifioinnin hakemisesta?
①Euroopan unionin lait, asetukset ja yhteensovitetut standardit ovat paitsi lukuisia, myös sisällöltään erittäin monimutkaisia.Siksi avun saaminen nimetyiltä EU:n virastoilta on viisas toimenpide, joka säästää aikaa, vaivaa ja vähentää riskejä.
② CE-sertifioinnin hankkiminen EU:n nimetyiltä laitoksilta voi saada kuluttajien ja markkinavalvontavirastojen luottamuksen;
③Estä tehokkaasti vastuuttomien syytösten esiintyminen;
④Oikeudenkäynnissä EU:n nimetyn viraston CE-sertifiointitodistuksesta tulee oikeudellisesti sitova tekninen todiste;

asd (2)

Amazon CE -sertifikaatti


Postitusaika: 24.5.2024